A poet's reich : politics and culture in the George circle /

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
Kolejni autorzy: Lane, M. S., Ruehl, Martin A., 1970-
Format: Książka
Język:English
Wydane: Rochester, N.Y. : Camden House, 2011.
Seria:Studies in German literature, linguistics, and culture.
Hasła przedmiotowe:
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!