A poet's reich : politics and culture in the George circle /

Sparad:
Bibliografiska uppgifter
Övriga upphovsmän: Lane, M. S., Ruehl, Martin A., 1970-
Materialtyp: Bok
Språk:English
Publicerad: Rochester, N.Y. : Camden House, 2011.
Serie:Studies in German literature, linguistics, and culture.
Ämnen:
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!