A Tale of two cities [music for winds and percussion].

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
organizacja autorów: Chicago Symphony Winds. (Wykonawca), Moskovskai͡a gosudarstvennai͡a filarmonii͡a. Simfonicheskiĭ orkestr. Wind ensemble.
Kolejni autorzy: Mozart, Wolfgang Amadeus, 1756-1791., Grieg, Edvard, 1843-1907., Husa, Karel, 1921-2016.
Format: CD Audio
Język:No linguistic content
Wydane: Santa Barbara, Calif. : Sheffield Lab, p1992.
Hasła przedmiotowe:
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!