A Tale of two cities [music for winds and percussion].

Sparad:
Bibliografiska uppgifter
Institutionella upphovsmän: Chicago Symphony Winds. (Framförande person, spelare, musiker, etc.), Moskovskai͡a gosudarstvennai͡a filarmonii͡a. Simfonicheskiĭ orkestr. Wind ensemble.
Övriga upphovsmän: Mozart, Wolfgang Amadeus, 1756-1791., Grieg, Edvard, 1843-1907., Husa, Karel, 1921-2016.
Materialtyp: CD Ljudupptagning
Språk:No linguistic content
Publicerad: Santa Barbara, Calif. : Sheffield Lab, p1992.
Ämnen:
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!