Trích dẫn APA

Wintz, C. D. (1996). Analysis and assessment, 1940-1979. New York: Garland.

Trích dẫn kiểu Chicago

Wintz, Cary D. Analysis and Assessment, 1940-1979. New York: Garland, 1996.

Trích dẫn MLA

Wintz, Cary D. Analysis and Assessment, 1940-1979. New York: Garland, 1996.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.