Trích dẫn APA

O'Dea, T. F. (1969). Alienation, atheism, and the religious crisis. New York: Sheed and Ward.

Trích dẫn kiểu Chicago

O'Dea, Thomas F. Alienation, Atheism, and the Religious Crisis. New York: Sheed and Ward, 1969.

Trích dẫn MLA

O'Dea, Thomas F. Alienation, Atheism, and the Religious Crisis. New York: Sheed and Ward, 1969.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.