Trích dẫn APA

Heilmann, H. (1972). Sonata: For flute & piano. Cleveland, Ohio: Ludwig Music Pub..

Trích dẫn kiểu Chicago

Heilmann, Harald. Sonata: For Flute & Piano. Cleveland, Ohio: Ludwig Music Pub., 1972.

Trích dẫn MLA

Heilmann, Harald. Sonata: For Flute & Piano. Cleveland, Ohio: Ludwig Music Pub., 1972.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.