Introduction et variations pour flûte et piano

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Schubert, Franz, 1797-1828.
Tác giả khác: Bernold, Philippe, 1960- (Nhạc công cụ), Cabasso, Laurent. (Nhạc công cụ), Queyras, Jean-Guihen, 1967- (Nhạc công cụ), Weber, Carl Maria von, 1786-1826.
Định dạng: CD Âm thanh
Ngôn ngữ:French
Được phát hành: Arles [France] : France : Harmonia Mundi ; Musique, p1995.
Loạt:Nouveaux interprètes.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!