Making human rights a reality /

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Hafner-Burton, Emilie.
Format: Rękopis Książka
Język:English
Wydane: Princeton, New Jersey : Princeton University Press, [2013]
Hasła przedmiotowe:
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!