In Christ's service : the classis of Holland and its congregations, 1847-1997 /

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
Korporacja: Reformed Church in America. Classis of Holland (Zeeland, Mich.)
Format: Książka
Język:English
Wydane: Holland, Mich. : Classis of Holland Reformed Church in America, c1997.
Hasła przedmiotowe:
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!