In Christ's service : the classis of Holland and its congregations, 1847-1997 /

Sparad:
Bibliografiska uppgifter
Institutionell upphovsman: Reformed Church in America. Classis of Holland (Zeeland, Mich.)
Materialtyp: Bok
Språk:English
Publicerad: Holland, Mich. : Classis of Holland Reformed Church in America, c1997.
Ämnen:
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!