Oren Lyons the faithkeeper

Bill Moyers visits with Native American Chief Oren Lyons, who shares the spiritual basis of his environmentalism - a vision of the degradation of the earth as revealed to the Onondaga nation in 1799 - plus the ancient legends, prophecies, and wisdom of his tribe.

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
Korporacja: Films for the Humanities (Firm)
Kolejni autorzy: Moyers, Bill D.
Format: Wideo VHS
Język:English
Wydane: Princeton, NJ : Films for the Humanities & Sciences, c1997.
Seria:Moyers collection.
Hasła przedmiotowe:
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!