Ending civil wars /

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: King, Charles.
Korporacja: International Institute for Strategic Studies.
Format: Książka
Język:English
Wydane: Oxford, [England] ; New York, NY : Oxford University Press for the International Institute for Strategic Studies, 1997.
Seria:Adelphi papers ; no. 308.
Hasła przedmiotowe:
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!