Conversing with God : prayer in Erasmusʼ pastoral writings /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Pabel, Hilmar M., 1964-
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Toronto ; Buffalo : University of Toronto Press, 1997.
Loạt:Erasmus studies ; 13.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!