Trích dẫn APA

Alexander, H. E. (1961). Tax incentives for political contributions? Princeton, N.J.: Citizens' Research Foundation.

Trích dẫn kiểu Chicago

Alexander, Herbert E. Tax Incentives for Political Contributions? Princeton, N.J.: Citizens' Research Foundation, 1961.

Trích dẫn MLA

Alexander, Herbert E. Tax Incentives for Political Contributions? Princeton, N.J.: Citizens' Research Foundation, 1961.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.