Trích dẫn APA

Williams, D. B., & Webster, P. R. (1996). CD-ROM to accompany "Experiencing music technology". New York, NY: Schirmer Books.

Trích dẫn kiểu Chicago

Williams, David Brian., và Peter Richard Webster. CD-ROM to Accompany "Experiencing Music Technology". New York, NY: Schirmer Books, 1996.

Trích dẫn MLA

Williams, David Brian., và Peter Richard Webster. CD-ROM to Accompany "Experiencing Music Technology". New York, NY: Schirmer Books, 1996.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.