CD-ROM to accompany "Experiencing music technology"

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Williams, David Brian.
Kolejni autorzy: Webster, Peter Richard, 1947-
Format: Elektroniczne Książka
Język:English
Wydane: New York, NY: Schirmer Books, 1996.
Hasła przedmiotowe:
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!