CD-ROM to accompany "Experiencing music technology"

Sparad:
Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsman: Williams, David Brian.
Övriga upphovsmän: Webster, Peter Richard, 1947-
Materialtyp: Elektronisk Bok
Språk:English
Publicerad: New York, NY: Schirmer Books, 1996.
Ämnen:
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!