Upgrading the American police; education and training for better law enforcement

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Saunders, Charles B.
Korporacja: Brookings Institution.
Format: Książka
Język:English
Wydane: Washington, Brookings Institution [1970]
Hasła przedmiotowe:
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!