Upgrading the American police; education and training for better law enforcement

Sparad:
Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsman: Saunders, Charles B.
Institutionell upphovsman: Brookings Institution.
Materialtyp: Bok
Språk:English
Publicerad: Washington, Brookings Institution [1970]
Ämnen:
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!