Trích dẫn APA

Doll, S. (1998). Understanding Elvis: Southern roots vs. star image. New York: Garland.

Trích dẫn kiểu Chicago

Doll, Susan. Understanding Elvis: Southern Roots Vs. Star Image. New York: Garland, 1998.

Trích dẫn MLA

Doll, Susan. Understanding Elvis: Southern Roots Vs. Star Image. New York: Garland, 1998.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.