Le Misanthrope

Alceste begins as a man who loves mankind so much that he cannot brook flattery or hypocrisy and winds up withdrawing from society in disgust.

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
Korporacja: Films for the Humanities (Firm)
Kolejni autorzy: Molière, 1622-1673., Dux, Pierre, 1908-1990., Rochefort, Jean., Desailly, Jean., Charon, Jacques., Barrault, Marie Christine.
Format: Wideo VHS
Język:French
Wydane: Princeton, N.J. : Films for the Humanities, c1989.
Hasła przedmiotowe:
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!