Trích dẫn APA

Arts and Entertainment Network., A & E Home Video (Firm), & New Video Group. (1996). General George C. Marshall: Soldier and statesman. [New York, N.Y.]: A&E Home Video : Distributed in the U.S. by New Video Group.

Trích dẫn kiểu Chicago

Arts and Entertainment Network., A & E Home Video (Firm), và New Video Group. General George C. Marshall: Soldier and Statesman. [New York, N.Y.]: A&E Home Video : Distributed in the U.S. by New Video Group, 1996.

Trích dẫn MLA

Arts and Entertainment Network., A & E Home Video (Firm), và New Video Group. General George C. Marshall: Soldier and Statesman. [New York, N.Y.]: A&E Home Video : Distributed in the U.S. by New Video Group, 1996.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.