Trích dẫn APA

North Texas Wind Symphony., Showa Academia Musicae Wind Symphony., Corporon, E., Stamp, J., Sierra, R., Ticheli, F., . . . McAllister, S. (2012). Teaching music through performance in band. Chicago, Ill.: GIA Publications.

Trích dẫn kiểu Chicago

North Texas Wind Symphony., et al. Teaching Music Through Performance in Band. Chicago, Ill.: GIA Publications, 2012.

Trích dẫn MLA

North Texas Wind Symphony., et al. Teaching Music Through Performance in Band. Chicago, Ill.: GIA Publications, 2012.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.