English poetry of the First World War; a study in the evolution of lyric and narrative form.

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Johnston, John H.
Format: Książka
Język:English
Wydane: Princeton, N. J., Princeton University Press, 1964.
Hasła przedmiotowe:
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!