English poetry of the First World War; a study in the evolution of lyric and narrative form.

Sparad:
Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsman: Johnston, John H.
Materialtyp: Bok
Språk:English
Publicerad: Princeton, N. J., Princeton University Press, 1964.
Ämnen:
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!