Liszt Society publications.

Shranjeno v:
Bibliografske podrobnosti
Glavni avtor: Liszt, Franz, 1811-1886.
Korporativna značnica: Liszt Society (London, England)
Format: Glasb" Knjiga
Jezik:English
Izdano: London, Schott [19--]
Teme:
Oznake: Označite
Brez oznak, prvi označite!