Built in USA: post-war architecture,

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
Korporacja: Museum of Modern Art (New York, N.Y.)
Kolejni autorzy: Hitchcock, Henry-Russell, 1903-1987., Drexler, Arthur.
Format: Książka
Język:English
Wydane: New York, Distributed by Simon & Schuster [1952]
Hasła przedmiotowe:
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!