Built in USA: post-war architecture,

Sparad:
Bibliografiska uppgifter
Institutionell upphovsman: Museum of Modern Art (New York, N.Y.)
Övriga upphovsmän: Hitchcock, Henry-Russell, 1903-1987., Drexler, Arthur.
Materialtyp: Bok
Språk:English
Publicerad: New York, Distributed by Simon & Schuster [1952]
Ämnen:
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!