Trích dẫn APA

Oberndorfer, M., & Faulkner, A. S. (1932). Noëls: A new collection of old carols. Chicago: H.T. FitzSimons Company.

Trích dẫn kiểu Chicago

Oberndorfer, Marx, và Anne Shaw Faulkner. Noëls: A New Collection of Old Carols. Chicago: H.T. FitzSimons Company, 1932.

Trích dẫn MLA

Oberndorfer, Marx, và Anne Shaw Faulkner. Noëls: A New Collection of Old Carols. Chicago: H.T. FitzSimons Company, 1932.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.