Gerardus mercator, atlas [computer file] : Duisburg, 1595.

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
organizacja autorów: Octavo Corporation., Lessing J. Rosenwald Collection (Library of Congress)
Kolejni autorzy: Rosenwald, Lessing J. 1891-1979.
Format: Oprogramowanie Mapa Książka
Język:English
Wydane: Oakland, CA : Octavo, 2000.
Hasła przedmiotowe:
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!