Gerardus mercator, atlas [computer file] : Duisburg, 1595.

Sparad:
Bibliografiska uppgifter
Institutionella upphovsmän: Octavo Corporation., Lessing J. Rosenwald Collection (Library of Congress)
Övriga upphovsmän: Rosenwald, Lessing J. 1891-1979.
Materialtyp: Datorprogram Karta Bok
Språk:English
Publicerad: Oakland, CA : Octavo, 2000.
Ämnen:
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!