Les roses

Digitized facsimile of the 2 vol. Paris folio edition published 1817-1824, from a copy in the Lessing J. Rosenwald Collection, Library of Congress. English text is searchable.

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Redouté, Pierre Joseph, 1759-1840.
organizacja autorów: Lessing J. Rosenwald Collection (Library of Congress), Octavo Corporation.
Kolejni autorzy: Thory, Claude-Antoine, 1759-1827., Raphael, Sandra., Jackson, Ian.
Format: Elektroniczne Książka
Język:French
English
Wydane: Oakland, CA : Octavo, c2001.
Hasła przedmiotowe:
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!