Les roses

Digitized facsimile of the 2 vol. Paris folio edition published 1817-1824, from a copy in the Lessing J. Rosenwald Collection, Library of Congress. English text is searchable.

Sparad:
Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsman: Redouté, Pierre Joseph, 1759-1840.
Institutionella upphovsmän: Lessing J. Rosenwald Collection (Library of Congress), Octavo Corporation.
Övriga upphovsmän: Thory, Claude-Antoine, 1759-1827., Raphael, Sandra., Jackson, Ian.
Materialtyp: Elektronisk Bok
Språk:French
English
Publicerad: Oakland, CA : Octavo, c2001.
Ämnen:
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!