Karl Barth and the resurrection of the flesh : the loss of the body in participatory eschatology /

Sparad:
Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsman: Hitchcock, Nathan.
Materialtyp: Manuskript Bok
Språk:English
Publicerad: Eugene, Oregon : Pickwick Publications, [2013]
Ämnen:
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!