An Aramaic approach to the Gospels and Acts; with an appendix on The Son of Man,

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Black, Matthew.
Format: Książka
Język:English
Wydane: Oxford, Clarendon P., 1967.
Wydanie:3rd ed.
Hasła przedmiotowe:
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!