An Aramaic approach to the Gospels and Acts; with an appendix on The Son of Man,

Sparad:
Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsman: Black, Matthew.
Materialtyp: Bok
Språk:English
Publicerad: Oxford, Clarendon P., 1967.
Upplaga:3rd ed.
Ämnen:
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!