Trích dẫn APA

Kegley, C. W., & Bretall, R. W. 1. (1952). The theology of Paul Tillich. New York: Macmillan.

Trích dẫn kiểu Chicago

Kegley, Charles W., và Robert W. 1913-1980 Bretall. The Theology of Paul Tillich. New York: Macmillan, 1952.

Trích dẫn MLA

Kegley, Charles W., và Robert W. 1913-1980 Bretall. The Theology of Paul Tillich. New York: Macmillan, 1952.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.