Αποστολή με SMS: ENDERLE-SEVERSON TRANSITION RATING SCALES W/ MANUAL