Mortal thoughts : religion, secularity, & identity in Shakespeare and early modern culture /

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Cummings, Brian (Autor)
Format: Książka
Język:English
Wydane: Oxford : Oxford University Press, 2013.
Wydanie:First edition.
Hasła przedmiotowe:
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!