Matrona docta : educated women in the Roman élite from Cornelia to Julia Domna /

Sparad:
Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsman: Hemelrijk, Emily Ann, 1953-
Materialtyp: Bok
Språk:English
Publicerad: London ; New York : Routledge, 1999.
Ämnen:
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!