Trích dẫn APA

Fitch, C. (1987). Fractal fantasy. Mill Valley, CA: Media Magic [distributor].

Trích dẫn kiểu Chicago

Fitch, Charles. Fractal Fantasy. Mill Valley, CA: Media Magic [distributor], 1987.

Trích dẫn MLA

Fitch, Charles. Fractal Fantasy. Mill Valley, CA: Media Magic [distributor], 1987.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.