Fractal fantasy

An artistic study of over 20 different regions within a mathematically defined region known as the Mandelbrot Set.

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
Kolejni autorzy: Fitch, Charles.
Format: Wideo VHS
Język:English
Wydane: Mill Valley, CA : Media Magic [distributor], c1987.
Hasła przedmiotowe:
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!