Fractal fantasy

An artistic study of over 20 different regions within a mathematically defined region known as the Mandelbrot Set.

Shranjeno v:
Bibliografske podrobnosti
Drugi avtorji: Fitch, Charles.
Format: Video VHS
Jezik:English
Izdano: Mill Valley, CA : Media Magic [distributor], c1987.
Teme:
Oznake: Označite
Brez oznak, prvi označite!