Book of shadows

This surrealistic program features interpretive modern dance clips where psychedelic lighting effects are projected on the dancers.

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
Kolejni autorzy: Mattox, Janis., Javril, Marci., Morrison, Riccardo., Ferguson, Don.
Format: Wideo VHS
Język:English
Wydane: [S.l.] : Janis Mattox, 1992.
Hasła przedmiotowe:
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!