Trích dẫn APA

Films for the Humanities (Firm). (1987). The nature of waves. Princeton, NJ: Films for the Humanities and Sciences.

Trích dẫn kiểu Chicago

Films for the Humanities (Firm). The Nature of Waves. Princeton, NJ: Films for the Humanities and Sciences, 1987.

Trích dẫn MLA

Films for the Humanities (Firm). The Nature of Waves. Princeton, NJ: Films for the Humanities and Sciences, 1987.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.