Don Juan's Serenade = Ständchen des Don Juan ; Sérénade de Don Juan /

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Tchaikovsky, Peter Ilich, 1840-1893.
Format: Partytura Książka
Język:Russian
Wydane: New York, N.Y. : G. Schirmer, 1893.
Seria:Selected songs / P. I. Tchaikovsky.
Hasła przedmiotowe:
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!