Trích dẫn APA

Paganini, N., & Kreisler, F. (1932). The witches' dance =: Le streghe, op. 8. New York: C. Foley.

Trích dẫn kiểu Chicago

Paganini, Nicolò, và Fritz Kreisler. The Witches' Dance =: Le Streghe, Op. 8. New York: C. Foley, 1932.

Trích dẫn MLA

Paganini, Nicolò, và Fritz Kreisler. The Witches' Dance =: Le Streghe, Op. 8. New York: C. Foley, 1932.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.