The Dutch-American experience : essays in honor of Robert P. Swierenga /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Swierenga, Robert P., Krabbendam, Hans, 1964-, Wagenaar, Larry J., 1962-
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Amsterdam : VU Uitgeverij, 2000.
Loạt:VU studies on Protestant history ; 5.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!