Enviar aquest missatge de text: The World's women, 2000 :